แรงชัดจัดเต็ม 20.00 - 20.45 น. ช่องไบร์

แรงชัดจัดเต็ม 20.00 - 20.45 น. ช่องไบร์

https://www.youtube.com/watch?v=cXOZD8sm-bQ&list=PL1IaBwaDtoSEaYdenc82fFTxqlohkeR-O&index=3